ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEK – Invisible Touch alkalmazás

TARTALOMJEGYZÉK

1. Érvényességi terület
 2. Általános információk
 3. Felhasználói regisztráció és szerződéskötés
 4. Használati jogok és a szerződés tartalma
 5. Költségek
 6. Garancia és szavatosság
 7. A Felhasználó kötelezettségei
 8. Futamidő és megszűnés
 9. Egyebek

1. Érvényességi terület

1.1 A jelen Általános Használati Feltételek (a továbbiakban ÁHF) egyrészről a H-Vend Service Ipari, Fejlesztési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban H-Vend Service Kft.) és másrészről az Invisible touch alkalmazás felhasználója (a továbbiakban Felhasználó) közötti mindennemű jogviszonyra érvényesek. Érvényesek továbbá az Invisible Touch alkalmazáson keresztül a Felhasználó rendelkezésére bocsátott minden tartalomra, funkcióra és egyéb szolgáltatásra.

1.2 A Felhasználó azzal, hogy a 3. pontban leírtak szerint regisztrál az Invisible Touch alkalmazásra, elfogadja a jelen ÁHF érvényességét, és a H-Vend Service Kft. és a Felhasználó között létrejön az Invisible Touch alkalmazás használatára vonatkozó 4. pontban leírt szerződés (a továbbiakban szerződés). 

1.3 Az Invisible Touch alkalmazást kizárólag 18. életévet betöltött személy használhatja. Ugyanez érvényes a bónuszprogramban való részvételre is.

2. Általános információk

2.1 A H-Vend Service Kft. mobil végberendezéseken futtatható szoftvert bocsát rendelkezésre (amelynek megnevezése a jelen ÁHF keretén belüli Invisible Touch alkalmazás).

2.2 Az Invisible Touch alkalmazás segítségével történő fizetésnek számít különösen az automatából történő vásárlás, ahol a Felhasználó fizetőeszközként betétszámlát (úgynevezett „digitális pénztárcát”) használ, amelyet megfelelően fel kell töltenie. A feltöltéshez fizetőeszközként készpénz, VISA vagy Mastercard hitelkártya és bankkártya használható. A H-Vend Service Kft. azonban fenntartja a jogot arra, hogy ezeket egy későbbi időpontban további fizetési módokkal egészítse ki. 

2.3 A digitális fizetőeszközökre és a mindenkori szolgáltatókkal való szerződéskötésre vonatkozóan a Felhasználónak és a mindenkori fizetési szolgáltatónak, illetve a szolgáltatóknak külön szerződéseket kell megkötniük, amelyek szabályozzák a Felhasználó és a fizetési szolgáltató, illetve szolgáltató közötti jogviszonyt.

3. Felhasználói regisztráció és szerződéskötés

3.1 Az Invisible Touch alkalmazás használatának előfeltételei a 4. pont szerint az alábbiak:

3.1.1 Az Invisible Touch alkalmazás letöltése és telepítése a Felhasználó olyan mobil berendezésén lehetséges, amelyen a következő operációs rendszer fut: Apple iOS a 13-as verziótól, illetve Android a 8-as verziótól (technikai állapot: 2021. január);

3.1.2 A Felhasználó Invisible Touch alkalmazásban történő regisztrációja a 3.3. szerin történik.

3.2 Ebben az összefüggésben kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Invisible Touch alkalmazás használatának minimális műszaki követelményei a későbbiekben változhatnak. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha a gyártó a továbbiakban nem támogat bizonyos mobil berendezés sorozatokat vagy operációs rendszer verziókat, vagy a készülékgyártó szoftvermódosításainak következtében az Invisible Touch alkalmazás funkcióinak köre is megváltozik. Ez esetben a Felhasználó figyelmét azonban időben felhívjuk a szükséges frissítésre.

3.3 Az Invisible Touch alkalmazásra az alábbiak szerint lehet regisztrálni:

3.3.1 Felhasználói fiókot kell létrehozni egy e-mail cím és egy jelszó megadásával. Ezenkívül lehetőség van harmadik félnek minősülő szolgáltatónál meglévő, például Apple-, Google- vagy Facebook-fiók használatára is. A további adatok önkéntesek, szükségesek lehetnek azonban a H-Vend Service Kft. nyereményjátékaiban, illetve a kedvezményprogramban való részvételhez.

3.3.2 A Felhasználónak el kell fogadni az ÁHF-et, amelynek aktuális változata a szerződéskötést követően is megtekinthető, illetve letölthető az Invisible Touch alkalmazásban csakúgy, mint a H-Vend Service Kft. weboldalán.

3.3.3 A Felhasználónak el kell fogadni a H-Vend Service Kft. adatvédelmi rendelkezéseit (adatvédelmi nyilatkozatát), amelynek aktuális változata a szerződéskötést követően is megtekinthető, illetve letölthető az Invisible Touch alkalmazásban csakúgy, mint a H-Vend Service Kft. honlapján.

3.3.4 A Felhasználónak hozzá kell járulnia az ÁHF, illetve az adatvédelmi nyilatkozat e-mailben történő kézbesítéséhez, valamint az adott módosításoknak az új ÁHF, illetve az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásának időpontjában a Felhasználóra való érvényességéhez.

3.4 A H-Vend Service Kft. jogosult, de nem köteles ellenőrizni a Felhasználó regisztrációját, és lényeges okból megtagadhatja azt (például ha a Felhasználó nyilvánvalóan valótlan adatokat adott meg).

3.5 A Felhasználó köteles a mindenkori adatait teljesen és helyesen megadni. A Felhasználó köteles az utólag megváltozott adatait haladéktalanul saját maga javítani a felhasználói fiókjában.

3.6 A Felhasználó az utoljára közölt e-mail címére kap értesítést visszaigazolás formájában a sikeres regisztrációról.

3.7 Az Invisible Touch alkalmazás használatára vonatkozó szerződés a H-Vend Service Kft. és a Felhasználó között a 3.6. szerinti visszaigazolás beérkezésével válik joghatályossá.

3.8 A felhasználói fiók személyre szóló, és nem ruházható át harmadik félre.

3.9 A Felhasználó adatait a H-Vend Service Kft. vagy a H-Vend Service Kft. által megbízott adatfeldolgozó dolgozza fel és tárolja, azonban semmiképpen nem adja át azokat harmadik félnek. További tudnivalók a H-Vend Service Kft. weboldalán lehívható adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

4. Használati jogok és a szerződés tartalma

4.1 Az Invisible Touch alkalmazás használata a H-Vend Service Kft. által a sikeres regisztrációra vonatkozóan e-mailben küldött 3.6. pont szerinti visszaigazolás beérkezése után lehetséges.

4.2 Ezt követően a Felhasználó

4.2.1 mindenkori adatait a mindenkori Invisible Touch alkalmazásban, a mindenkori felhasználói fiókban módosíthatja;

4.2.2 érintés- és készpénzmentesen fizethet a H-Vend Service Kft. és partnerei automatáiban;

4.2.3 fizetési módokat adhat hozzá, törölhet, jeleníthet meg és használhat az Invisible Touch alkalmazásban (amennyiben rendelkezésre állnak);

4.2.4 jogosult az automatákon aktuálisan futó kedvezmények igénybevételére, mely kedvezmények kizárólag az Invisible Touch alkalmazáson keresztüli, digitális tárcás fizetés esetén érhetőek el

4.3 A H-Vend Service Kft. egyedi esetekben további krediteket is jóváírhat (például „kezdő egyenleg” formájában), a Felhasználó azonban erre nem alapíthat jogot.

4.4 A Felhasználót egyszerű, nem kizárólagos, át nem ruházható és allicenszbe nem adható, a jelen szerződés futamidejére korlátozott jog illeti meg az Invisible Touch alkalmazás mindenkori aktuális verziójának (beleértve a frissítéseket) a jelen ÁHF-fel összhangban saját, nem kereskedelmi, valamint nem iparűzési célokra történő használatára vonatkozóan.

4.5 A Felhasználó nem jogosult az Invisible Touch alkalmazást megváltoztatni, másolni, nyilvánosságra hozni, sokszorosítani, vagy bármilyen egyéb módon feldolgozni vagy értékesíteni, ellenkező esetben a H-Vend Service Kft. többek között kártérítési és mulasztási igénnyel élhet.

4.6 Tilos az Invisible Touch alkalmazást a jelen ÁHF-ben meghatározottaktól eltérő célokra használni. Nem megengedett használat vagy harmadik fél általi nem megengedett használat esetén a H-Vend Service Kft. kártérítési és mulasztási igénnyel élhet.

4.7 Az applikáción keresztüli bankkártyás egyenlegfeltöltés a Barion rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5. Költségek

Az Invisible Touch alkalmazás telepítésével és használatával összefüggésben felmerülő költségeket (például a mindenkori szolgáltató által felszámított mobil adatátviteli költségek) a Felhasználó viseli.

6. Garancia és szavatosság

6.1 A garanciára a vonatkozó, hatályos törvényi jogorvoslati szabályozások érvényesek.

6.2 A H-Vend Service Kft. nem vállal garanciát az Invisible Touch alkalmazás megszakítás nélküli, hibamentes és biztonságos használhatóságára és a szolgáltatók ajánlatainak az Invisible Touch alkalmazás, illetve a kiínált kedvezmények szerinti helyességére és hiánytalanságára.

6.3 A H-Vend Service Kft. nem vállal felelősséget az Invisible Touch alkalmazásban található, külső weboldalakra mutató (például a szolgáltatók oldalára mutató) hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmakért. A külső weboldalak tartalmáért mindig a mindenkori szolgáltató felelős, és köteles azért helyt állni.

6.4 A H-Vend Service Kft. nem vállal felelősséget a mindenkori szolgáltató által az Invisible Touch alkalmazásban közzétett mindenkori ajánlatokért, és nem köteles azokat ellenőrizni. Az ajánlatra vonatkozó szerződés kizárólag a szolgáltató és a Felhasználó között jön létre. A H-Vend Service Kft.-re ebben a tekintetben semmilyen kötelezettség nem hárul.

6.5 A H-Vend Service Kft. nem vállal felelősséget az Invisible Touch alkalmazás szakszerűtlen vagy jogosulatlan Felhasználásából, vagy a Felhasználó vagy harmadik fél általi egyéb káros cselekedetből keletkező károkért.

6.6 A H-Vend Service Kft. nem vállal felelősséget az Invisible Touch alkalmazás technikai problémák, karbantartási munkák vagy egyéb ok (így különösen vis maior események) miatti átmeneti kimaradásáért, vagy az Invisible Touch alkalmazás funkcióinak ideiglenes csökkenéséért.

6.7 Amennyiben nem ütközik kötelező erejű jogszabályba, és amennyiben a jelen ÁHF nem tartalmaz egyéb szabályozást, úgy a H-Vend Service Kft. kizárólag a H-Vend Service Kft. által durva hanyagságból vagy szándékosan okozott károk megtérítéséért felelős. Ez a felelősségkorlátozás azonban nem érvényes a személyi károk megtérítésére.

7. A Felhasználó kötelezettségei

7.1 A Felhasználó vállalja különösen, hogy

7.1.1 jogszerűen és szerződésszerűen, az ÁHF-fel összhangban használja az Invisible Touch alkalmazást,

7.1.2 az Invisible Touch alkalmazáshoz való hozzáférési adatait védi a harmadik fél általi illetéktelen használattól, és a jelszavát titokban tartja,

7.1.3 megváltozott elérhetőségeit haladéktalanul frissíti az Invisible Touch alkalmazás beállításainál.

8. Futamidő és megszűnés

8.1 A szerződés futamideje a regisztrációs folyamat 3. pont szerinti befejezésével kezdődik, és határozatlan időre jön létre.

8.2 A Felhasználó és a H-Vend Service Kft. bármikor felmondhatja a szerződést rendes felmondással. A felmondás a másik fél utoljára közölt címére, vagy e-mail címére küldött levélben vagy e-mailben történhet. A felmondás a mindenkori másik szerződő félhez történő beérkezéssel válik joghatályossá. Az egyenlegszámlán lévő mindenkori egyenleget a szerződés megszűnése esetén visszautalják a Felhasználó bankszámlájára. A visszatérítés előfeltétele a H-Vend Service Kft. által a Felhasználó rendelkezésére bocsátott, megfelelően kitöltött és aláírt formanyomtatvány – egy érvényes fényképes igazolvány másolatával együtt történő – visszaküldése.

8.3 A Felhasználó bármikor törölheti az Invisible Touch alkalmazást. Az Invisible Touch alkalmazás törlésével azonban a szerződés nem szűnik meg – és így különösen a fennálló egyenleg sem kerül visszatérítésre. Az egyenleg ehelyett a mindenkori Felhasználói számlán marad.

8.4 Ha egy Felhasználói számlát, amelynek egyenlegszámláján nincs egyenleg, 36 hónapon túl nem használnak, akkor a H-Vend Service Kft. kifejezetten fenntartja a jogot az érintett Felhasználói számla (és a mindenkori, egyenleg nélküli egyenlegszámla) időben történő előzetes bejelentés utáni felfüggesztésére. A Felhasználói számlahasználata ebben az összefüggésben különösen az Invisible Touch alkalmazásban rendelkezésére bocsátott funkciók használatát jelenti.

9. Egyebek

9.1 A szerződés nyelve a magyar.

9.2 Minden nyilatkozat írásban vagy az info@hvend.hu címre küldött e-mailben tehető meg joghatályosan, kivéve, ha a törvény kötelezően más formát ír elő, vagy az ÁHF más szabályozást tartalmaz. Szóban elhangzott és egyéb megállapodások nincsenek. Az írásbeliség követelménye a módosításokra, hatályon kívül helyező rendelkezésekre, vagy a jelen 9.2. pont betartásától való elállásra is érvényes.

9.3 Kizárólag az magyar jog érvényes a Nemzetközi Magánjogi Kódex, a Róma I. rendelet stb. és az áruk nemzetközi adásvételéről szóló Bécsi Konvenció (CISG) kizárásával.

9.4 Minden jogvitában – ellentétes, kötelező erejű, törvényi norma (például kötelezően előírt fogyasztóvédelmi bíróság) hiányában – a Pesti Központi Kerületi Bíróság az illetékes.

9.5 Ha valamelyik rendelkezés hatálytalan, érvénytelen vagy nem végrehajtható, vagy azzá válik, az nem érinti a többi rendelkezés hatályosságát, érvényességét vagy végrehajthatóságát. Ilyen hatálytalanság, érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság esetére a felek megállapodnak abban, hogy azt a mindenkori rendelkezés gazdasági eredményét lehetőleg megközelítő, és nem hatálytalan, érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéssel váltják fel. Ugyanez érvényes a rendelkezések hiányára is.